DE OUDHEID
SAMENVATTING
DE TIJD
MESOPOTAMIE EN EGYPTE.
DE GRIEKSE WERELD
DE ROMEINEN
INDEX
REGISTER :  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

SAMENVATTING
Overzicht
Personen
Data
<
ontstaan

overzicht

Vele duizenden jaren geleden ontstonden in de rivierdalen van de Nijl, de Eufraat en de Tigris, de Indus en de Hoang Ho de eerste landbouwgemeenschappen. Daaruit groeiden vaak steden. Door onderlinge twist en verlangen naar macht ontstonden er grotere leefverbanden, de koninkrijken. Zo  vormden Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs, Meden, Perzen, Indiërs en Chinezen grote bestuurlijke- en culturele eenheden. 

De bakermat van de Europese beschaving staat in Griekenland. Hier dacht men voor het eerst op een wetenschappelijke manier na over  natuurverschijnselen en het gedrag van de mens. De kunst kreeg een harmonieuze vormgeving.   In de vijfde eeuw voor Christus was Athene het stralend middelpunt van deze Griekse cultuur. Alexander de Grote legde door zijn veroveringen de verbinding tussen de Griekse en de Oosterse beschaving. Deze samensmelting van cultuurelementen, het Hellenisme, zou de beschaving worden waar later de Romeinen mee kennis maakten. Zij bouwden hun boerendorp uit tot een wereldrijk. Het Romeinse imperium (K) omvatte  de beschaafde wereld van toen. De technisch ingestelde Romein vertaalde de Griekse wetenschap en het Oosterse denken in meer praktische vormen.

Het Christendom werd in de eerste eeuwen van onze jaartelling  steeds belangrijker.Vanaf de vierde eeuw  overspoelden de Germanen Europa. De Oudheid, het Christendom en de Germaanse leefwijze vormden samen het fundament van de Westerse beschaving. 

<<< >

 

personen

Alexander de Grote - Aristoteles - Augustus  - Cheops -   Cyrus - Galenus Hannibal   Herodotus - Homerus - JezusLivius - Mozes -   Nebukadnezar - Pericles -    Phidias Ptolemaeus - Ramses II - Socrates - Sophocles - Solon - Tacitus -Thucydides

<<<  >


data  

Egyptische
Rijk                        

Hammoerabi                             
Dorische Volksverhuizing        
stichting van Rome                   
Assyrische Rijk                        
Babylonische Rijk                   
Perzische Rijk                           
Rome republiek                        
slag bij Marathon                     
slag bij Salamis                         
Atheense bloeiperiode             
Alexander de Grote                 
Punische Oorlogen                   
Caesar vermoord                     
Augustus                                  
Christendom staatsgodsdienst
Splitsing Romeinse Rijk         
Val van West Romeinse Rijk
ca 2500 v.chr.
ca 1700 v.chr.
ca 1200 v.chr.
ca 754 v.chr.
ca 700 v.chr.
ca 600 v.chr.
ca 550 v.chr.
510 v.chr.
490 v.chr.
480 v.chr.
ca 450 v.chr.
336-323 v.chr.
264-146 v.chr.
44 v.chr.
27 v.chr. 14
391
395
476
 
<<<  >