DE ZESTIENDE EEUW
 
SAMENVATTING
DE HERVORMING
KAREL V EN FILIPS II
INDEX
REGISTER
:  A BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 
 


 

SAMENVATTING
Overzicht
personen
data
<

overzicht

De eerste helft van de zestiende eeuw werd beheerst door Karel V,koning van Spanje, Heer der Nederlanden en keizer van Duitsland. Zijn oorlogen met de Franse koning om Noord Italië en met de Turken in Midden Europa, zijn machtsstrijd met de Duitse vorsten en zijn centralisatiepolitiekdrukten hun stempel op de tijd. De door Luther begonnen Hervorming bezorgde Karel veel moeilijkheden. De Godsdienstvrede van Augsburg gaf aan dat hij gefaald had, waar hij juist niet had willen falen n.l. één rijk en één godsdienst. 
Na een conflict met de Paus stichtte Hendrik VIII de Anglicaanse Kerk. Zijn dochter Elisabeth I bouwde Engeland uit tot een machtige en welvarende staat.Zij trotseerde zelfs de grote verdediger van het katholicisme Filips II De Spaanse koning bemoeide zich ook intensief met de Franse godsdienstoorlogen. In de Nederlanden vervolgde hij de ketters meedogenloos. 

Ontdekkingsreizigers  verkenden de wereld. Zij legden de eerste directe contacten met Japan en China. De hebzuchtige Conquistadores vernietigden de hoogstaande culturen in Midden Amerika . Veel nieuwe produkten raakten bekend. De toevloed van goud en zilver veranderde het sociaal-economische patroon ingrijpend. De rijk geworden koopman belegde zijn geld in allerlei winstgevende ondernemingen. Het handelskapitalisme nam een hoge vlucht. De huisindustrie kwam sterk op waardoor de arbeiders afhankelijk werden van slechts op winst uit zijnde ondernemers. 

Van enorme betekenis was de boekdrukkunst. Vorstelijke besluiten konden nu onbeperkt vermenigvuldigd worden, de hervormers vonden snel ingang, geleerden publiceerden hun wetenschappelijke verhandelingen en de kaartenmakers vergemakkelijkten het werk van de zeevaarders. 
De renaissancekunst was in haar nadagen. Een nieuwe kunstperiode kondigt zich aan, de barok


<<<
  <  >

 

personen

Karel V - Cabral - Johannes Calvijn - Cortez- Albrecht Dürer  - Elisabeth I  -  Erasmus    Frans I     - Filips II  - Gregorius XIII - Hendrik VIII   - Karel V -    Magellaen -Maria Stuart  - de Medici'sMercator  -   Michelangelo Thomas More  - Pizarro  - Shakespeare  - Leonardo da Vinci  - Ulrich Zwingli 
<<<  <  >


data

Luthers 95 stellingen
                

Slag bij Mohacs                     
Anglicaanse Staatskerk           
Concilie vanTrente                   
Godsdienstvrede van Augsburg 
Bartholomaeüsnacht                 
Gregoriaanse kalender               
Maria Stuart onthoofd                
Armada                                      
Edict van Nantes  `                 
<<<  <  >
1517
1526
1534 
1545-1563 
1555
1572 
1582
1587
1588 
1598