WA, 
.Waag
Waardgelders
Wachtmeeste
Wafdpartij
Wajang

Waldenzen
Walensa
Walhalla
Waldheim
Wallenstein
Wallstreet
Wanseeconferentie  
WAO  
Wapenstilstand
Warhol
<
Warjagen
Warlord
Warmwaterpolitiek 
Warschaupact
Wartburg
Washington
Watergateschandaal
Watergeuzen
Waterlinie  
Waterloo, slag bij  
Waterschap
Watersnoodramp
Watson
Watt
Wedde
Wederdopers
Weergeld
Wehrmacht
<
Weimar, Republiek van
Weiszšcker
Weizmann
Weltschmerz
Welvaartsstaat
Welzijnsstaat
Wenen, beleg van 
Wener Congres
Wereldbank
Wereldcrisis
Wereldoorlogen
Wereldraad van Kerken  
Wereldrevolutie
Westerbork
Westers Kalifaat  
Westgoten
<
Westfalen, vrede van
West Indische Compagnie  
Westminster, statuut van  
Westminster, vrede van
Westoever
West Romeinse Rijk
Westwall
Wet
Wetboek
Wetenschappelijk socialisme
Wetgevende macht
Wetgevende vergadering
<
Wethouder
Wetsontwerp
Wetsvoorstel
Whigs
Wiegel
Wiesenthal
Wijsbegeerte
Wilberforce
Wilhelm II  
Wilhelmina
Willem II (1228)
Willem II (1626)
Willem III (1650)
Willem IV  
Willem V  
Willem I  (1772)
Willem III (1817)
Willem de Veroveraar
<
Willem van NormandiŽ
Willem van Oranje
Willibrord  
Wilson, Harold 
Wilson, Thomas
Windsor
Wingewest
Winkelman
Winstbejag.
Winterhulp
Wirtschaftswunder
WEU
WHO
WIC .
Witt  
Witte
Witte Huis
Witten
<
Wittenberg
Wodan
Woeker
Worms, concordaat van  
Worms, edict van 
Worgwetten  
Wright
Wyclif
<

 

 

Xenophon 
Xerxes  

Yankee.
Yeoman
Yoga
Yom Kippoeroorlog
York
Young-plan  
 
 

 

Zaalkerk
Zadkine
Zaibatsu.
Zalven
Zakenkabinet
Zapadniki
Zarathoestra
Zeevaarder
Zegel
Zelfbeschikkingsrecht
Zelfbestuur
Zeloten
Zemstvo 
Zendeling
Zendgraaf
Zesdaagse Oorlog 
Zeus
Zernike
Zevenjarige Landoorlog.
Zevenjarige Zeeoorlog
Zeven ProvinciŽn 
Zia Ul-Haq 
Zilvervloot
Zinowjev
Zionisme
Zitting

Zjoekov
ZOAVO
Zoeloe's
Zola
Zondvloed
Zonnekoning
Zuidelijke Nederlanden
Zuid-Molukkers
Zuivering
Zuiveringsproces
Zware Industrie
Zwarte donderdag 
Zwarte Dood
Zwarthemden
Zwingli
Zwitserse garde