USSR (1917-1991)
<
Het revolutiejaar 1917 maakte een  einde aan het oude tsarenrijk en was de aanzet tot de USSR. Het bolsjewistisch communisme resulteerde in het stalinisme met terreur en persoonsverheerlijking. De Tweede Wereldoorlog bezorgde de Sowjet Unie weer een plaats op het wereldtoneel.  De destalinisatie vermenselijkte het sowjetregime terwijl later glasnost en perestroika de weg openden naar een grotere individuele vrijheid. 

 

 

 

In de februarirevolutie  werd Rusland een republiek. De bolsjewieken voerden na de oktoberrevolutie  een communistische maatschappijvorm in.   rusrevolutie.jpg (71368 bytes) rus.revolutie.jpg (97033 bytes)
tsaar.jpg (77761 bytes)   tsaar2.jpg (74965 bytes)
De eens zo machtige tsarenfamilie werd in 1917 vermoord. 


 

LENIN lenin-trotski.jpg (57205 bytes) Lenin legde de grondslag voor het communisme in Rusland. Economische chaos en honger dwongen hem tot het invoeren van de NEP. Trotski bedwong met zijn rode leger het binnenlandse verzet en de buitenlandse interventie. 

stuwdam

STALIN stalin.jpg (24722 bytes)  Met harde hand hervormde Stalin de maatschappij. Vijfjarenplannen
 moesten de USSR van een agrarische samenleving  omvormen
 in  een moderne industriestaat.      
kolchos  kolchos3.jpg (77546 bytes) kolchos2.jpg (74983 bytes) kolchos.jpg (92295 bytes)  De Collectivisering van de landbouw verving 
 het particuliere ondernemersschap. De  
 vrije boerenstand (Koelakken) werd op 
 hardvochtige wijze opgeheven. 
                                         stuwdam.jpg (78917 bytes) stachaanow.jpg (73707 bytes)  De industrialisatie had in hoog tempo plaats. De productie werd gestimuleerd door de zgn. Stachanowarbeid.
             zuivering.jpg (75073 bytes)   zuivering3.jpg (73561 bytes) gulag.jpg (9173 bytes) Tegenstand in welke vorm ook werd gebroken in de talloze zuiverings- processen. De miljoenen slachtoffers van  Stalins terreur verdwenen in de Goelag-archipel.
                   stalin2.jpg (99905 bytes) Tijdens de Groot Vaderlandse Oorlog glorieerde Stalin als de redder van de Sowjet Unie.

 

 

CHROETSJEW cchroetsjew.jpg (64321 bytes) Op het partijcongres becritiseerde Chroetsjew het Stalintijdperk (destalinisatie). Later propageerde hij een vreedzame coexistentie tussen de communistische en niet-communistische wereld.
  honde laila.jpg (96894 bytes) gagarin.jpg (61539 bytes) De Russische  wetenschap en techniek zorgden voor de  wereldprimeur in de bemande ruimtevaart. Gagarin volgde de eerder  gelanceerde Laika in de ruimte.
Chroetsjews drieste buitenlandse politiek bleek bij de crises rond de Hongaarse opstand, de Suezcrisis, de Berlijnse Muur en de Cubacrisis hongaarseopstand.jpg (61174 bytes) suez1.jpg (41538 bytes)
de muurf.jpg (81388 bytes)  cubacrisi.jpg (76226 bytes)

 

 

GORBATSJOV gorby7.jpg (54421 bytes) gorrby4.jpg (64037 bytes) gorby5.jpg (62737 bytes) Met zijn glasnost en perestroika trachtte Gorbatsjov de verstarde sowjetsamenleving weer nieuw elan te geven. Tevergeefs. Zijn grote populariteit in het buitenland kon niet verhinderen dat zijn aartsrivaal Jeltsin steeds meer invloed kreeg.
Het moedige optreden van president Jeltsin  van Rusland verijdelde een  staatsgreep van orthodoxe communisten maar betekende ook het einde van de Sowjet Unie en diens president Gorbatsjov gorby1.jpg (84145 bytes) gorby2.jpg (83890 bytes) gorby3.jpg (79596 bytes)