<

KOUDE OORLOG (1948-1973)

Kort na de Tweede Wereldoorlog raakten de vroegere bondgenoten , de USSR en de VS en hun medestanders,   om ideologie en invloedssfeer in een steeds grimmiger wordende bijna-oorlog . Tijdens  de Cubacrisis leek de Derde Wereldoorlog,  nu met atoomwapens ,  onontkoombaar.  Maar gezond verstand kreeg de overhand. Langzaamaan werd een Vreedzame Coëxistentie   en   Détente  werkelijkheid. Met de afbraak van de Berlijnse Muur en het uiteenspatten van de communistische wereld kwamen de internationale verhoudingen in een  rustliger vaarwater.

 

 

 

 

 

 

1948  BLOKKADE BERLIJN
luchtbrug5.jpg (72573 bytes) luchtbrug1.jpg (84321 bytes) luchtbrug2.jpg (115138 bytes)

De Russen wilden de Westerse geallieerden uit Berlijn hebben . En blokkeerden daarom de toegang tot de stad. Een luchtbrug was het antwoord. 

1950-1953  KOREAANSE OORLOG

korea1.jpg (66871 bytes)     korea4.jpg (61103 bytes)     korea.jpg (75767 bytes)

Noord Korea viel Zuid Korea binnen. De VN zond een leger , vooral bestaand uit Amerikaanse militairen. Aan Noord Koreaanse kant streden Chinese "vrijwilligers".

1956    SUEZCRISIS

suez1.jpg (73980 bytes) suezcrisis.jpg (54160 bytes) suez2.jpg (86379 bytes)

 Nasser nationaliseerde het Suezkanaal. De Fransen, Engelsen en Israeliers grepen in maar trokken onder Russische dreigementen terug

1956   HONGAARSE OPSTAND

 
hongaarse opstand 2.jpg (67992 bytes)      hongaarseopstand2.jpg (65086 bytes)      hongarrseopstand3.jpg (116390 bytes) 

Hongarije wilde zich vrijer van de USSR opstellen. Een gewapende Russische interventie voorkwam dit.

 
]

1961 BERLIJNSE MUUR
Op Berlijn na waren Oost en West hermetisch van elkaar afgesloten. De muur moest de laatste ontsnappingsroute onklaar maken. [[L] 

de muur4.jpg (70088 bytes) demuur2.jpg (91085 bytes) demuur3.jpg (117657 bytes)  de muurf.jpg (81388 bytes)

 
 
 

1962   CUBACRISIS
Fidel Castro had in Chroetsjew een goede bondgenoot. Deze ging met plaatsing van raketten op Cuba voor Kennedy een stap te ver.

  cubacrisis3.jpg (56981 bytes)     cuba4.jpg (173022 bytes)    cubacrisis2.jpg (91109 bytes)   cubacrisi.jpg (76226 bytes) 
 

          

 

1965-1973 VIETNAMOORLOG
De dominotheorie deed De VS besluiten Zuid Vietnam te helpen tegen Noord Vietnam. Een steeds feller wordend protest in de gehele wereld, met name tegen de gebruik te Amerikaanse wapens, had pas na 8 jaar resultaat. Kissinger  hield er de Nobelprijs voor de vrede aan over
vietnam2.jpg (70366 bytes)            vietnam1.jpg (110454 bytes)              vietnam5.jpg (74630 bytes)

vietnam3.jpg (68160 bytes)             vietnam6.jpg (71131 bytes)            vietnam4.jpg (64628 bytes)

 

1968 PRAAGSE LENTE
 praagselente1.jpg (64098 bytes)                 praag2.jpg (94629 bytes)                praag4.jpg (70968 bytes)                   praag5.jpg (77364 bytes)  
 

De Tsjechische  leiders wilden het communisme een menselijk gezicht geven. De overige Oost Europese leiders voelden daar niets voor. Interventie volgde. Dubceck werd gedwongen af  te  treden.