VAN STOOM NAAR ATOOM
Wetenschap en techniek

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het Milieu en de Ruimte
Kunst en cultuur
<  
 

 

Wetenschap en techniek 
 Wetenschap en techniek gingen in de twintigste eeuw met reuze sprongen vooruit. Rond 1900 legden Einstein (relativiteitstheorie) en Planck (quantummechanica) de grondslagen van het moderne wetenschappelijke onderzoek. Onze technologische kennis en kunde namen enorm toe. De Atoombom op Hiroshima (1945) luidde het atoomtijdperk in. Want de kernenergie kon ook vreedzaam worden toegepast. De audio-visuele ontwikkeling ging van grammofoon naar cd speler, van film naar video en van bioscoop naar TV. Chip en computer maakten automatisering van arbeidsprocessen mogelijk. De robot deed zijn intrede. Aan het einde van de eeuw was de digitalisering van vele processen ver ontwikkeld.
<<<

Maatschappelijke ontwikkelingen
De Eerste Wereldoorlog greep diep in het maatschappelijk leven. De vooroorlogse burgerlijke zekerheden maakten plaats voor de onzekerheid van nieuwe processen zoals de toenemende politieke invloed van de arbeiders, de zich voortzettende vrouwenemancipatie en het groeiende zelfbewustzijn van de niet blanke (gekoloniseerde) volken.
De Tweede Wereldoorlog brengt de maatschappelijke ontwikkeling in een stroomversnelling. Na de wederopbouw accepteert de naoorlogse generatie gezag niet zondermeer. Ouder, kerk en autoriteit moeten zich bewijzen. Normen en gedragscodes staan ter discussie. Nieuwe relatievormen, een vrijere seksuele moraal, feminisme, abortus ,euthanasie, drugs, happening, studentenactie, en protestdemonstratie zijn slechts enkele uitingen in een steeds toleranter wordende samenleving. De consumptiemaatschappij, de kernbewapening en slecht milieubeheer worden ter discussie gesteld. Uit onvrede ontstaan er subculturen. Het radicale verzet tegen de bestaande structuren uit zich gewelddadig. Terrorisme wordt een middel om een geheiligd doel te bereiken. Onschuldigen worden het slachtoffer van bomaanslagen, en gijzelingen.
<<<

 Het Milieu en de Ruimte 
Op de immer toenemende industrialisatie van onze aarde, met de daarmee gepaard gaande milieuverontreiniging en bodemuitputting kwam in de zeventiger jaren verzet. De Club van Rome zag grenzen aan de groei .  Greenpeace kwam eerst op voor de bedreigde walvis. Later verzette zij zich, vaak op speelse wijze, tegen allerlei vormen van milieuverontreiniging. Uitlaatgassen van fabriek en auto bedreigen de ozonlaag en de bossen (broeikaseffect, zure regen). Houtkap vernietigt het regenwoud. De afvalberg van de consumptiemaatschappij wordt onverwerkbaar. Deze enorme problemen kunnen alleen maar internationaal worden opgelost. De Werelmilieuconferentie  in Rio de Janeiro (1992) maakte een schuchter begin door een klein aantal bindende internationale afspraken.
De Duitser Werner von Braun opende in 1942 met de V-2 raket het ruimtevaarttijdperk Na de oorlog beconcurreerden Amerikanen en Russen elkaar ook op dit gebied. In 1961 maakte de Rus Gagarin de eerste ruimtevlucht. De Amerikaan Glenn volgde hem een jaar later. In 1966 maakte de onbemande Russische Loena 9 de eerste zachte maanlanding. Op 16 juli 1969 zetten de Amerikanen Armstrong  en Aldrin en  als eerste mensen voet op de maan. Sindsdien zijn Amerikanen en Russen elk op eigen wijze in de ruimte aanwezig. Na een aantal geslaagde Apollovluchten gingen de Amerikanen over op de space shuttle . Het   ruimtestation   Mir  stelden de Russen in staat maandenlang in de ruimte te blijven. De Amerikanen stuurden ook onbemande ruimteschepen in de richting van Mars, Venus en Jupiter. De zeer verfijnde instrumenten geven ons een schat aan informatie.
  <<<
Kunst en cultuur