DE NOORD ATLANTISCHE WERELD  
Groot Brittannië

Frankrijk
De republiek van Weimar
Het Derde Rijk
Gedeeld Duitsland
Italië
De Verenigde Staten
De Benelux
Spanje en Portugal
Griekenland
<

Wikipedia 

Groot Brittannië
De Engelsen hadden in 1918 de oorlog gewonnen maar wel ten koste van zeer zware persoonlijke en materiële offers. De naoorlogse economie bleef zwak. Amerikaanse en Japanse concurrentie, een verouderd productieapparaat, werkeloosheid en sociale onrust maakten economisch herstel bijna onmogelijk. De wereldcrisis (1929) vergrootte de problemen.
Na de invoering van het algemeen kiesrecht (1928) nam de invloed van de liberalen nog meer af.. Socialisten (Labour) en conservatieven vormden nu de twee grootste partijen.
De blanke dominions verwierven tijdens W.O.I een grote mate van zelfstandigheid. In 1931 werd het Brits Imperium veranderd in het Britse Gemenebest. De dominions werden volkomen zelfstandig (eigen parlement). De Engelse koning werd hun staatshoofd. Deze personele unie en de traditionele band van afkomst, taal en geloof stonden nog garant voor een grote mate van saamhorigheid. 
<<<
Ook in 1945 kwam Groot Brittannië als overwinnaar uit de oorlog .De prijs ervoor was echter erg hoog. De oorlogsschuld was enorm gestegen, Engelands financieel economische positie danig verzwakt. De omschakeling naar een vredeseconomie, de toegenomen Amerikaanse concurrentie en de dekolonisatieproblematiek kostten de elkaar afwisselende regeringen van Conservatieven en Labour veel hoofdbrekens. De socialist Attlee, die de oorlogsleider Churchill in 1945 opvolgde, begon met een reeks nationalisaties, die later door de Conservatieven weer deels werden ongedaan gemaakt . De gezondheidsdienst bleef genationaliseerd. De Noord Ierse kwestie gaf de regering veel zorg . De onverzoenlijke houding van katholieken en protestanten in Ulster uitte zich in een uitermate terreurachtige strijd die zeer veel slachtoffers eiste.
<<<
De Conservatieve regering van premier Eden was direct betrokken bij de Suezcrisis (1956). Door sterke internationale druk moesten de Engelsen dit "laatste koloniale avontuur" beëindigen. Engelands positie in het Gemenebest en de toetreding tot de EEG bleken aanvankelijk niet met elkaar te rijmen. Bovendien voelde De Gaulle niets voor toetreding van Engeland tot de EEG omdat de Engelsen volgens hem te Amerikaans gezind waren. In 1973 werd Groot Brittannië dan toch lid van de Euromarkt. De regering van premier Thatcher raakte  met Argentinië in oorlog over de Falklandeilanden. Major volgde in 1991 zijn partijgenote op als leider en premier. De socialist Tony Blair bezorgde in 1997 en  2001 de Conservatieven een verpletterende verkiezingsnederlaag .
<<<
 

Frankrijk
 camerascoop
Na de Eerste Wereldoorlog werd een snel economisch herstel belemmerd door de wederopbouw van het verwoeste Noorden en de enorme oorlogsschuld. De wereldcrisis (1929) maakte de situatie alleen maar erger.
Als vanouds bleef het politieke stelsel van de Derde Republiek uitermate zwak. De partijen lagen voortdurend met elkaar overhoop. Regeringen volgden elkaar in snel tempo op. Hierdoor en door de wereldcrisis kreeg het fascistische Croix de Feu een enorme aanhang. De linkse partijen bundelden zich tot een Volksfront, wonnen in 1936 de verkiezingen en vormden o.l.v. Blum een linkse regering. 
Tijdens de Blitzkrieg (1940) werd Frankrijk onder de voet gelopen. Na de capitulatie in 1940 viel het Franse grondgebied in twee stukken uiteen: een door de Duitsers bezet gedeelte en een onbezet deel, waarvan de Vichyregering o.l.v. Pétain met de Duitsers collaboreerde. In Londen verpersoonlijkte De Gaulle "het vrije Frankrijk". In 1944 deed de generaal als bevrijder zijn intocht in Parijs.
<<<
Na de bevrijding keerde de vooroorlogse situatie weer terug. De machtige maar door partijtegenstellingen verscheurde Nationale Vergadering stuurde keer op keer de regering naar huis. De benarde financieel-economische situatie, de sociale onrust onder de vaak stakende arbeiders, en de koloniale oorlog in Vietnam veroorzaakten de ene na de andere regeringscrisis. Frans Indochina ging in 1954 definitief verloren. Maar een nieuwe oorlog stond al op uitbreken. De Algerijnen wensten onafhankelijkheid, de colons wilden een Frans Algerije. De Algerijnse oorlog verdeelde ook de Fransen onderling. De extreem rechtse OAS bezorgde de regering veel last.
In 1958 was de chaos zo groot dat De Gaulle als sterke man werd teruggeroepen. In zijn nieuwe grondwet presenteerde hij de Vijfde Republiek, die uitging van een sterke presidentiële macht. Algerije werd onafhankelijk. De Gaulle's buitenlandse politiek was erg chauvinistisch. Hij wantrouwde de Amerikanen, zei daarom het NAVO-lidmaatschap op en stichtte de Force de Frappe. De Gaulle propageerde een "Europa der Vaderlanden" en vermindering van de Amerikaanse invloed. Na de meirevolutie (1968) trad de president terug. Pompidou volgde hem op. In 1981 begon de socialist Mitterand aan zijn 14 jarig presidentschap. Zijn grote rivaal de  gaullist Chirac volgde hem op.
<<<