DEMOCRATIE EN TOTALITARISME
Parlementaire democratie
Communisme
Fascisme
Nationaal socialisme
Totalitaire staat
<

 
Parlementaire democratie
In een moderne parlementaire democratie kan elke burger d.m.v. een gekozen volksvertegenwoordiging invloed uitoefenen op de wetgeving en de regering. Bovendien waarborgen de grondrechten hem een grote mate van individuele vrijheid.
In algemene en geheime verkiezingen kan de burger op meerdere partijen stemmen. Het tweepartijen stelsel (VS en Groot Brittannië) werkt erg eenvoudig. Er is altijd een partij die de meerderheid heeft. In een meerpartijen stelsel moeten coalities worden gevormd. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Een verdeeld parlement veroorzaakt dan nog al eens een regeringscrisis of maakt de regering zwak en besluiteloos. Hierdoor kan de democratie een slechte naam krijgen. In moeilijke tijden verlangen velen dan zelfs naar een daadkrachtiger systeem.
<<<

Communisme

Het communisme gaat uit van de gelijkwaardigheid van de mens. Klassenstrijd en wereldrevolutie zullen uiteindelijk de klassenloze maatschappij brengen, waarin men wordt beloond naar behoefte en niet naar prestatie zoals in het kapitalistisch stelsel. Iedereen is verzekerd van een menswaardig bestaan.
In de USSR trachtten de Bolsjewieken het communisme in de praktijk te brengen. Maar anders dan Marx had bedoeld werd de partij de belangrijkste macht in de staat. Hieraan diende alles en iedereen ondergeschikt te zijn. Zo ontstond er in Rusland een partijdictatuur die later overging in de persoonsdictatuur van Stalin. Het bolsjewisme groeide uit tot een totalitair systeem (Stalinisme). Na een burgeroorlog (1949) kreeg  China onder Mao tse Toeng  een eigen vorm van communisme  (het Mao´sme).


Fascisme
In tegenstelling tot het communisme ging het Italiaanse fascisme uit van de ongelijkwaardigheid  van de mens. Een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging is niet besluitvaardig en kan daarom de grote problemen niet oplossen. Een partij waarbinnen het leidersbeginsel (Mussolini) geldt kan dat veel beter. Het fascisme is gewelddadig en fel nationalistisch. Het is antimarxistisch en wijst de klassenstrijd af. Het is voorstander van een corporatief samenwerkingsverband.
<<<

Nationaal socialisme
Evenals het fascisme gaat het nationaal socialisme uit van het leidersbeginsel. Staat, partij en individu zijn daaraan ondergeschikt.  Hitlers denken werd sterk beheerst door racistische en anti godsdienstige ideeën. De Duitse Germanen waren ▄bermenschen, daaronder stonden de Untermenschen o.a. de Slavische volken. Helemaal onderaan stonden de Joden. Het Germaanse ras diende zuiver te worden gehouden en had recht op Lebensraum. Hitlers felle antisemitisme deed hem besluiten het Joodse volk geheel uit te roeien (Genocide).
Nazi Duitsland was een gelijkgeschakelde, gecentraliseerde éénpartijstaat met alle kenmerken van een politiestaat.
<<<

Totalitaire staat
Anders dan in een dictatoriale staat, beheerst in een totalitaire staat het regime ook het privé-leven van de onderdaan. De staat eist van hem niet alleen onderwerping aan het systeem maar ook het actief uitdragen van de ideeën. Middelen om het individu totaal te beheersen zijn gelijkschakeling, gebruik van de massamedia, censuur, intimidatie, terreur, werk/concentratiekamp, en liquidatie. Voorbeelden van totalitaire staten zijn Hitler Duitsland , de USSR onder Stalin en China tijdens Mao.
<<<