LES TRES RICHES HEURES.  <

Les tres riches heures is een  vroeg vijftiende-eeuws Frans getijdenboek. De kunstminnende Jean le Berry liet het maken  door drie broers, waarschijnlijk Duitse schilders. Jean le Berry behoorde tot  de  hoge Franse  adel en was familie van de Franse koningen en de hertogen van Bourgondië. Zijn enorme rijkdom stelde hem in staat veel geld uit te geven aan o.a kunstvoorwerpen.

Zijn kunstcollectie was heel gevarieerd en kostbaar.  Zo bezat hij naast  14 bijbels en 15 getijdenboeken nog 40 andere religieuze boeken. En al deze boeken waren met de hand geschreven en met vele miniaturen geïllustreerd.

Les tres riches heures vertellen ons veel over het  (boeren) dagelijks leven en geven ons een beeld van het leven in de hogere kringen. Op de achtergrond steeds één van de vele kastelen die Jean le Berry bezat of vaak bezocht.
<