KERK EN RELIGIE
<

Johannes XXIII nam het initiatief tot het Tweede Vaticaanse Concilie. De katholieke  kerk trachtte de hiėrarchische en autoritaire gezagsstructuren te doorbreken, en de gelovige leek meer centraal te stellen. De veranderende geloofspatronen hadden vaak ontkerkelijking tot gevolg en daarmee leegstand van de kerkgebouwen. De Wereldraad van Kerken bracht de oecumene weer wat dichterbij door een dialoog te openen met niet protestantse kerken.Oosterse sekten kregen veel aanhangers onder de niet christenen.

                                                                      johannes42.jpg (94051 bytes)