HIPPIES
<
Veel Amerikaanse jongeren verzetten zich in de zestiger jaren tegen de welvaartsmaatschappij en de vaak autoritaire gezagstructuur.  Zij keerden zich van de samenleving af en vormden een subcultuur waarin vrijere leefregels en een anti-autoritaire levenshouding de boventoon voerden.
Lang haar, fantasiekleren, drugs en allerlei soorten happenings (love in, teach in, sleep in) waren kenmerkend voor hun wereld. Vaak lieten zij zich inspireren door Oosterse cultuurelementen. Hun dagelijks leven werd sterk be´nvloed door de eigen muziekcultuur. Ook Europa kwam al snel onder invloed van deze vooral door jongeren gedragen cultuur.

 

 

                                             

 

                                             Copy_of_22.jpg (30107 bytes) Copy_of_hippies43_love_in_frisco1968.jpg (14356 bytes) Copy_of_v15.jpg (13292 bytes) Copy_of_06.jpg (28001 bytes)
                                                                                                                                   Copy_of_hippies43.jpg (19162 bytes) Copy_of_hippies45.jpg (45647 bytes)
                                                                                                                                   Copy_of_036.jpg (11938 bytes) Copy_of_beat1_1963.jpg (13107 bytes)
                                                                     Copy_of_b33.jpg (23444 bytes) Copy_of_n31.jpg (25219 bytes) Copy_of_hippies403_hair_1968.jpg (15996 bytes) Copy_of_hippies405_hair_1968.jpg (17153 bytes) Copy_of_hippies407_hair_1968.jpg (12539 bytes)
                                                                                                                                 
                                                                                                           Copy_of_hippies42_sfrancisco1967.jpg (23779 bytes) Copy_of_12.jpg (17232 bytes)
                                                                       Copy_of_hippies44.jpg (43161 bytes)  Copy_of_hippies46.jpg (28248 bytes) Copy_of_mode_hippies.jpg (24210 bytes)