DE ZESTIGER JAREN
<

De jaren zestig  vormen misschien wel de  opmerkelijkste en roerigste periode van de twintigste eeuw. De sobere naoorlogse samenleving van schaarste  en wederopbouw  veranderde langzaamaan in  een welvaartsmaatschappij waarin  consumptie steeds belangrijker werd en het milieu steeds zwaarder werd belast.  De geallieerde solidariteit was al lang uitgelopen op een echte Koude Oorlog met de Cubacrisis als waarschuwing.De gevestigde orde werd wakker geschud door de naoorlogse jeugd, die de boeien van de autoritaire en paternalistische samenleving  wilde verbreken. Studenten uitten dat in agressief protest, hippies  trokken zich terug in een subcultuur. Maar allen voelden zich gegrepen door de eigentijdse popmuziek die zijn hoogtepunt vond in het Woodstock Festival.