DE GOTIEK
<

 


 

 

 

De gotiek ontstond in het Noorden van Frankrijk (ca. 1140) en verbreidde zich behalve in Frankrijk vooral in Engeland.
De zo kenmerkende gotische spitsboog kwam in de plaats van de romaanse rondboog. Steunberen , luchtbogen en kruisgewelven maakten een hoge opbouw mogelijk.  De kleine romaanse vensters maakten plaats voor de ranke gebrandschilderde glas-in-lood ramen. Zeer opvallend is het vaak toegepaste rozetvenster.  De kathedralen in Engeland zijn wat later ontstaan dan in Frankrijk wat vooral te zien is aan de vaak overdadige vormengeving ( waaiergewelven). 
Het beeldhouwwerk zowel buiten als in de kerk  vormt samen met het houtsnijwerk van altaarstuk,  koorafsluiting en koorbank voor de gelovige, vaak analfabete leek het uitgebeelde bijbelverhaal of heiligenleven.