innamebastille.jpg (24196 bytes)

QUATORZE JUILLET
BESTORMING VAN DE BASTILLE
<


bestormingbastille.jpg (20635 bytes)

Naar Versailles optrekkende soldaten,  schaarste, duurte  en slimme volksmenners brachten de hongerige Parijzenaars tot razernij. Uit het arsenaal haalden zij kanonnen, trokken op naar de Bastille, bestormden en veroverde dit zwak bezette kasteel,  lynchten de militaire gouverneur en braken tenslotte dit bolwerk van absolute willekeur tot de laatste steen af.


bestormingbastille3.jpg (30115 bytes)
De revolutie lag op straat en Frankrijk had zijn nationale feestdag.
bastilleafbraak.jpg (8520 bytes)
plunderingstadhuisstraatsbu.jpg (38218 bytes)
.   Een week later werd het stadhuis van Straatsburg geplunderd