DE STATEN GENERAAL
  <

                                               mirabeauportret.jpg (59240 bytes)

                                              desmoulinsportret.jpg (63074 bytes)

 
Na 175 jaar kwamen de Staten Generaal op 5 mei 1789 in Versailles bijeen. De drie standen trokken in plechtige processie naar de vergaderzaal. Volgens vele afgevaardigden moest er niet alleen over geld worden gepraat  maar ook over de privileges van adel en geestelijkheid en de politieke onmondigheid van de   Derde stand , die ook nog hoofdelijke stemming wenste.
De koning wilde niets van dit alles weten , hij wilde alleen geld hebben, waarop de Derde Stand  zich uitriep tot Nationale Vergadering . Toen het hof zich bleef verzetten, o.a. door de vergaderzaal te sluiten, zwoeren de leden van de Nationale Vergadering  in een kaatsbaan  niet weg te gaan voordat Frankrijk een grondwet had. Met tegenzin, na een vlammend betoog van Mirabeau adviseerde  Lodewijk XVI adel een geestelijkheid zich aan te sluiten bij de Nationale Vergadering die toen werd omgedoopt tot Constituante. Maar heimelijk gaf  de koning troepen opdracht naar Versailles op te trekken. De vlam sloeg in de pan. Het Parijse volk, toch al onrustig door de slechte levensomstandigheden, daarbij aangemoedigd door volksmenners zoals Camille Desmoulins, trok op naar de Bastille, voor iedereen het symbool van koninklijke willekeur.

  statengeneraal3.jpg (55947 bytes) kaatsbaan2.jpg (117705 bytes) mirabeau.jpg (24462 bytes) desmoulins.jpg (23706 bytes) volkparijs.jpg (27581 bytes) wapensinvalides.jpg (31108 bytes)