DE NATIONALE VERGADERING
(DE CONSTITUANTE)
<

 


 

In de Kaatsbaan hadden de afgevaardigden zich voorgenomen een grondwet te maken. Eerst twee jaar later zou deze klaar zijn.  Maar intussen gaven adel en geestelijkheid hun privileges op. De  geestelijken werden staatsambtenaren en moesten  een wereldlijke eed afleggen. Velen weigerden dat en later zou de paus zich ook fel tegen deze regeling verzetten.
Het onrustige volk haalde de koninklijke familie  naar Parijs .
Op 14 juli 1790 werd de eerste verjaardag van de bestorming van de Bastille met een groot feest gevierd. Frankrijks nationale feestdag, quatorze juillet, `was ingesteld. September 1791 was de eerste Franse grondwet klaar.

   


 

  statengeneraal5.jpg (39599 bytes) vrouwenversaiiles.jpg (38339 bytes) vrijheidsboom.jpg (32169 bytes)