DE CONSTTUTIONELE MONARCHIE
(DE L…GISLATIVE)
<

 

vaderlandingevaar.jpg (25353 bytes)

In 1792 mislukte de burgerlijke revolutie vooral door toedoen van de koning. Lodewijk had wel de eed op de grondwet afgelegd, maar hoopte toch op herstel van zijn absolute macht. Hij zocht en vond steun in het buitenland. Oostenrijk en Pruisen verklaarden Frankrijk de oorlog. 

    

tuileriengroot.jpg (46389 bytes)

De Parijzenaars wantrouwden  het hof. Vooral de sansculotten roerden zich. 10 augustus 1792 bestormden zij de TuilerieŽn. Lodewijk XVI werd gevangen genomen.Feitelijk had de constitutionele monarchie opgehouden te bestaan.

     

indegevangenis.jpg (15448 bytes)

Hoewel een groot aantal edelen en geestelijken al eerder het land hadden verlaten, wachtten nog hele gezinnen in de overvolle gevangenissen.

 


valmy.jpg (22663 bytes)

20 september 1792 was er een kanonnade bij Valmy tussen Fransen en Oostenrijkers. Er waren geen winnaars maar de volgende dag kwam de Nationale Conventie voor het eerst bijeen. Het koningschap werd afgeschaft en de republiek werd uitgeroepen.