HET ANCIEN REGIME
<

versailles.jpg (12975 bytes)   standen.jpg (20563 bytes)   rousseau.jpg (7361 bytes)

Aan de vooravond van de Franse revolutie (1789) was Frankrijk een absolute monarchie. Mazarin en Richelieu legden de basis zodat Lodewijk XIV kon zeggen l' état c'est moi. Bijna zijn hele lange regering voerde hij tevergeefs oorlog om Europa te overheersen. De  enorm gestegen staatsschuld werd onder zijn opvolgers alleen maar groter. Daarom besloot Lodewijk XVI in 1789 de Staten Generaal, sedert 1614 niet meer geraadpleegd,  bijeen te roepen om zo aan geld te komen. 
In deze vergadering werd per stand gestemd. Dus de toch al geprivilegieerde adel en  geestelijkheid hadden samen altijd de meerderheid. De Derde Stand, door het mercantilisme financieel en economisch invloedrijk geworden, wilde ook politieke macht. Hun wensen werden verwoord door Rousseau, die met zijn Du Contract Social de jonge Verenigde Staten al de democratische weg had gewezen.